รับโล่ และจัดบู๊ทรพ.สต.ติดดาว เขต2 ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับรางวัล การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2 จาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2560และได้ร่วมกิจกรรมการจัดบู๊ทนิทรรศการผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี โดยนายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึกและทีมงาน ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานให้กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกันอย่างเนืองแน่น

 

Share Button