วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ร่วมรับบริจาคโทรศัพท์เก่าให้กับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคเครื่องโทรศัพท์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานงานแล้ว เพื่อนำไปเปลี่ยนให้เป็นทุนในการจัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนยากไร้ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยการประชาสัมพันธ์รับบริจาคโทรศัพทฺช์เก่าจาก อสม.และประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อสม.และประชาชนที่มารับบริการเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม

Share Button