1 กรกฎาคม 2562 รับรางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯ

                   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย ดร. นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยบริการและผู้รับผิดชอบงาน ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรียมผลงานเข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต-ภาค และ ประเทศ ในปี 2563

Share Button