10 มีนาคม 2563 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ​ฯ X-Ray ปอด

                          วันที่ 10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ รพ.บางประกอก9 ได้​ทำการ x-ray ปอดโดยรถ x-ray mobile ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,125 คน ซึ่งได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพ สสอ.ทุ่งเสลี่ยม รพ.สต.บ้านสามหลัง อสม.ทุกหมู่บ้าน ที่ทำให้การจัดการในวันนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

 

Share Button