11 เมษายน 2560 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2560

                เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อม สจ.มงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย และชาวชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเปิดป้ายศูนย์ผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วสรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Share Button