11 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

                      เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และชาวชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุุ ในโครงการสืบสานงานประเพณีและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วสรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Share Button