13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระ อสว.

                      วันที่ 13 กุมภาพันธ์  เจ้าหน้า รพ.สต.เขาแก้วรีสมบูรณ์ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) ณ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สิ่งของที่ได้รับบิณฑบาตร พระ อสว.จะนำไปมอบในการเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขต อ.ทุ่งเสลี่ยม 

Share Button