13 พฤษภาคม 2563 ชี้แจงนโยบายการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเสริมสวย

               วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดย น.ส.ธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านเกม แนวทางในการเปิดร้านให้บริการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Share Button