14 กันยายน 2560 วิทยากรให้ความรุ้เกี่ยวกับบุหรี่ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

                      เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับทางโรงเรียนชัยมงคลพิทยา ที่จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ โทษของบุหรี่ ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม โดยทั้งนี้ได้ คุณกุลธิดา อิ่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Share Button