24 เมษายน 2560 รับมอบห้องน้ำผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

                    วันที่ 24 เมษายน 2560 ท่านสสอ.ทุ่งเสลี่ยม ร่วมงานรดน้ำดำหัวและรับมอบห้องน้ำผู้สูงอายุผู้พิการ จากการสนับสนุนของ ท่านมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย  ท่านพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุเขาแก้วฯ และการระดมทุนผ้าป่างานทำบุญประจำปี รพ.สต.เขาแก้วฯ สำหรับบริการประชาชนและผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมที่ รพ.สต.

 

Share Button