15-22 พฤศจิกายน 2560 คัดกรองโรคไม่ติดต่อในหมู่บ้าน

                     วันที่ 15- 22 พฤศจิกายน 2560 ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ ได้มีการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 35- 74 ปี ตามหมู่บ้าน เพื่อติดตามผล และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค.

Share Button