16 มีนาคม 2561 งานกีฬา อสม. อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

              16 มีนาคม 2561 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และกลุ่ม อสม. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬา อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยปีนี้คณะกรรมการชมรม อสม.อ.ทุ่งเสลี่ยม จัดงานที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพจาก โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) โดย รพ.สต.เขาแก้วฯได้นำเสนอ ขบวนในหัวข้อ “งานแพทย์แผนไทย” 

 

Share Button