17 กุมภาพันธ์ 2560 ทำบุญประจำปีของ รพ.สต.เขาแก้วฯ

               รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดงานทำบุญประจำปี 2560 และทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนา รพ.สต. โดยนำเงินบริจาคที่ได้ มาสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นควรว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกาย และสะดวกต่อผู้ที่มาขอใช้บริการสถานที่ และได้รับเกียรติจากประทานสภา อบจ.สุโขทัย ท่านมงคล ศรีอ่อน ท่านพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านมานิตย์ ลอมศรีสกุลสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย

Share Button