17 กุมภาพันธ์ 2561 ทำบุญประจำปี รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

                  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2561 พร้อมกับทำพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยสำหรับอาคารหลังใหม่ที่ยังคลาดแคลน การก่อสร้างทางลาดเชื่อมระหว่างอาคารหลังเดิม และส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนก่อสร้างสนามเปตองและลานออกกำลังกายของผู้สูงอายุแทนของเดิมที่ถูกรื้อถอนขณะทำการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย ท่านพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านกรีฑา ม่วงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย

 

Share Button