17 กุมภาพันธ์ 2562 ทำบุญประจำปี รพ.สต.เขาแก้วฯ

           วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2562 เป็นปีที่ 22 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางบุญสม  บัวหลวง สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ คณะอสม. ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย

Share Button