17 กุมภาพันธ์ 2563 ทำบุญประจำปี รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2563 เป็นปีที่ 23 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางบุญสม  บัวหลวง สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ คณะอสม. ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย

 

Share Button