17 เมษายน 2561 รับบริจาคครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

                   วันที่ 17 เมษายน 2561 ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับมอบของบริจาคเพื่อใช้ในส่วนงานราชการจาก คุณสองเมือง จันต๊ะวงศ์ทา, คุณเรือนคำ จันต๊ะวงศ์ทา, คุณพนิดา จันต๊ะวงค์ทา และครอบครัว ได้บริจาคเป็นชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะประมวลผล เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องสำรองไฟ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ มูลค่ารวม 30,000 บาท สำหรับใช้ในการบริการประชาชนใน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงขอขอบคุณมากค่ะ

Share Button