18 กรกฎาคม 2560 ประขุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

                       18 กรกฎาคม 2560 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับเขต ปี 2560 และได้แนะนำเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คือ น.ส.กุลธิดา อิ่นแก้ว แพทย์แผนไทย และ น.ส.รุ่งนภา สุริยะมณี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย ในครั้งนี่่ด้วย

 

Share Button