2 พฤศจิกายน 2561 ทำบุญทอดผ้าป่า อสม. ปี 2561

                          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานผ้าป่าชมรม อสม. อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานในพิธี โดยได้รับยอดเงินผ้าป่าในครั้งนี้จำนวน 154,768 บาท เพื่อนำพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และชมรม อสม.ทุ่งเสลี่ยม ณ ลานหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Share Button