20 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่และให้คำแนะนำ ร้านเสริมสวย ร้านค้า ร้านอาหาร

                       วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รี โดย น.ส.ธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แนะแนวทาง สถานประกอบการ ร้านเสริมสวย ร้านค้า ร้านอาหาร ในการเปิดร้านให้บริการ อย่างปลอดภัย ในชุมชน ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และการป้องกันการปฏิบัติตนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

Share Button