20 มิถุนายน 2560 เดินขบวนรณรงค์โรคไข้เลือดออก

                 20 มิถุนายน 2560 ท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ,สถานศึกษา,ชาวชุมชน ร่วมเดินขบวนรณรงค์โครงการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นประธานเปิดพิธี ณ ลานกีฬาวัดม่อนศรีสมบุรณาราม ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Share Button