20 เมษายน 2561 ตรวจจอประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ

                          วันที่ 20 เมษายน 2561 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้บริการในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุม 4 รพ.สต. คือ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต.บ้านสามหลัง รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ และ รพ.สต.บ้านแสงสว่าง  โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมมาช่วยคัดกรอง เพื่อที่จะได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยเร็ว

 

Share Button