21 – 23 สิงหาคม 2560 อบรม CDCU

               นางสาวดรุณี  แขกเมือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนอำเภอทุ่งเสลี่ยม เข้ารับการอบรมทีมเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษโลก ณ โรงแรมราชาบุรี บูติก โฮเทล อ.เมือง จ.ตาก 

Share Button