21-24 กุมภาพันธ์ 2560 เยี่ยมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง

            เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมกับท่านมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย ในการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และประเมินสภาวะสุขภาพ และค้นหาปัญหาในการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุคนเขาแก้วฯ

Share Button