22 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล

               เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ออกตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร เบื้องต้นโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต/ชีพจร ตรวจเลือด ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจวัดสายตา ถวายคำแนะนำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม รวมทั้งถวายคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและโรคต่างๆ โดยอาศัยหลัก 3อ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

Share Button