22 พฤษภาคม 2562 รับรางวัลผู้บริหารสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม จากสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ในงานประชุมสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

Share Button