22 มีนาคม 2560 ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางถนน ของ รพ.สต.เขาแก้วฯ

              เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามหลัง โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สภ.ทุ่งเสลี่ยม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และอาสากู้ภัยเทพนิมิตร ร่วมดำเนินการจัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณทางแยกบ้านสามหลัง (หน้าหน่วยรักษาป่าไม้) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยได้จำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุุรถโดยสารชนกับรถอีแต๋น มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Share Button