23 มีนาคม 2563 ประชุมหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

                   วันที่ 23 มีนาคม 2563 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต.บ้านสามหลัง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ร่วมการประชุมหาแนวทาง พร้อมบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

Share Button