24-27 มกราคม 2563 งานมหกรรมแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 12 ระดับภาคเหนือ

               วันที่ 24-27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด ” สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย ” โดยได้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เรื่อง คู่มือการบริหารข้อเข่าและการใช้ยาพอกสมุนไพรสด เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อเข่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยผู้นพเสนอผลงาน นายสามารถ กล้าแข็ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 

Share Button