24-29 มกราคม 2560 งานมหกรรมแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานภาคเหนือ

                       ได้จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผสมผสานภาคเหนือ ปี 2560  ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับหน้าที่ประสานข้อมูลและจัดนิทรรศการการดำเนินงานเครือข่ายแพทย์แผนไทยเมืองพระร่วง และแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

Share Button