25 พฤษภาคม 2560 สสอ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

      รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม  พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยเน้นในงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน 

Share Button