25 มกราคม 2562 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ เยี่ยม รพ.สต.เขาแก้วฯ

                     วันที่ 25 มกราคม 2562 คณะกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ที่ประกอบด้วยชุมชนสร้างสุข หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ และสถานบริการคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมปลัดณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่ คณะกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

Share Button