25-27 สิงหาคม 2560 ออกหน่วยงานอนามัยโรงเรียน

             รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ออกหน่วยให้บริการงานอนามัยโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจช่องปาก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กกลุ่มเป้าหมาย จากการดำเนินงานพบเด็กเป็นเหาจำนวนมาก จึงดำเนินการประสานทีมงาน อสม. ครูประจำชั้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ ช่วยกันกำจัดเหาพร้อมกัน

Share Button