27 ธันวาคม 2559 สสอ.กงไกรลาศ เยี่ยมชม รพ.สต.เขาแก้วฯ

          รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม  พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.อีก 8 แห่ง ในอำเภออทุ่งเสลี่ยม ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมกับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอ

Share Button