27 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการของคนพิการ

                   27 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ในการตรวจประเมินสภาพความพิการของคนพิการ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

Share Button