28-30 สิงหาคม 2559 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับประเทศ

                        รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทน รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคเหนือ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำทีมโดยท่านมานิตย์ ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ รพ.สต.เขาแก้วฯได้มีโอกาสต้อนรับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

Share Button