30 กันยายน 2562 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมแพทย์แผนไทย

                         วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมแพทย์แผนไทย ปี 2562  โดย ดร. นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประกวด  ณ โรงแรมโรงแรมเทรเชอร์ สุโขทัย

Share Button