30 ตุลาคม 2562 งานทอดผ้าป่า อสม.ทุ่งเสลี่ยม

              วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมจัดงานผ้าป่าชมรม อสม. อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งเพื่อนำเงินไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามหลัง และชมรม อสม.ทุ่งเสลี่ยม 

Share Button