31 พฤษภาคม 2560 รับประกาศสถานบริการมาตรฐานนวดไทย ระดับดีเยี่ยม

                      วันที่ 31 พฤษภาคม 2560   รพ.สต.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรสถานบริการผ่านมาตรฐานการนวดไทย ระดับดีเยี่ยม จากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   และร่วมแสดงความยินดีกับ รพ.สต. ที่มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับจังหวัด

Share Button