31 พฤษภาคม 2562 ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดีระดับจังหวัด

           วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2562 โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​เขา​แก้ว​ศรี​สมบูรณ์​ร่วมกับเทศบาลตำบล​เขา​แก้ว​ศรี​สมบูรณ์​โด​ยนาย​พิทักษ์​ อุต​บัว​วงศ์​ นายก​เทศมนตรี​ พร้อม​คณะบริหาร, สมาชิกสภา​เทศบาล, ​เจ้าหน้าที่​กอง​การศึกษา ​ ต้อนรับทีมงานฝ่ายทันตกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงประเมินศูนย์เด็กเล็กฟันดีระดับจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไชยมงคล ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

Share Button