6 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธี วันฉัตรมงคล ร.10

              วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งเสลี่ยม

Share Button