6 มกราคม 2563 การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย

                            วันที่ 6 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทนระดับเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ จากผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ นำโดย นายสมพงษ์ ปลูกสร้าง ประธานศูนย์ฯ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมบูรณาการแพทย์แผนไทย และเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดย นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ภายใต้สโลแกน “เฒ่าเมิน”

Share Button