6 สิงหาคม 2561 ตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด”

          เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร อปท.อำเภอทุ่งเสลี่ยม และส่วนราชการ นำโดยท่านนายอำเภอจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาด ตามการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และคณะได้เข้าเยี่ยมชม รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

 

Share Button