7 ตุลาคม 2559 อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.แพทย์แผนไทย เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

              รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อม เครือข่าย อสม.แพทย์แผนไทย เพื่อการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุระยะยาว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยได้จิตอาสาจาก นายสามารถ กล้าแข็ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ให้ความรู้ กับ อสม. ในการทำสมุนไพรพอกหัวเข่า เพื่อดูแลผู้สูงอายุของคนเขาแก้วฯ

Share Button