8 ธันวาคม 2560 รองปลัด สธ. เยี่ยมชม รพ.สต.ติดดาว

                     วันที่ 8 ธันวาคม 2560 รพ.สต.เขาแก้วฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะในการตรวจเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ขอบพระคุณท่านนายกพิทักษ์ อุตบัววงศ์ ที่ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการสนับสนุนที่ดีของหน่วยงาน ขอบคุณทีมงาน สสอ.ทุ่งเสลี่ยม และ อสม. ที่มาช่วยเตรียมงานกันอย่างแข็งขัน

Share Button