9 พฤศจิกายน 2561 พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ าคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วย Wheelchair 59 คัน และอุปกรณ์อื่นๆอีก 109 ชิ้น  โดยทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์,สโมสรโรตารี่ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย,สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่, RICD Wheelchair Project , Wheels for the World ( Joni & Friends ),โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

Share Button