9 มิถุนายน 2560 การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย

                     วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ได้มาตรวจประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทนอำเภอทุ่งเสลี่ยมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 ได้รับเกียรติจากท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วย กลุ่มอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เครือข่ายภาคีสุขภาพ  และยังได้รับความร่วมมือจาก กลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย

 

Share Button