9 สิงหาคม 2562 วิทยากร โครงการบ๊ายบายขวดนม ลูกอม ขนมกรุ๊บกรอบ ให้กับ ศพด.

                          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการบ๊ายบายขวดนม ลูกอม ขนมกรุ๊บกรอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทั้ 3 ศูนย์ (ศพด.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม ,ศพด.วัดสามหลัง ,ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล) โดยได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อช่วยสร้างสุขนิสัย และการพัฒนาเป็นพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ และทำให้เด็กมีสุขภาพกายดี และจิตใจแจ่มใส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย

Share Button