ปฏิทินกิจกรรมการให้บริการ

ท่านสามารถรับทราบข้อมูลการให้บริการต่างๆของ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เช่น กำหนดวันนัดรับยาคลีนิคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การฝากครรภ์ การรับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้ที่นี่

คลีนิคบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

คลีนิคเบาหวาน

ครั้งที่ 1 วันที่     14  กรกฎาคม  2563  เวลา 07.30 – 08.30 น.

ครั้งที่ 2 วันที่    29  กรกฎาคม  2563  เวลา 07.30 – 08.30 น.

คลีนิคความดันโลหิตสูง

ครั้งที่ 1 วันที่    21   กรกฎาคม   2563

ครั้งที่ 2 วันที่   22  กรกฎาคม   2563

ครั้งที่ 3 วันที่   23  กรกฎาคม   2563

คลีนิคเด็กดี สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วันที่  10 กรกฎาคม  2563  เวลา 13.00 – 15.00 น.

คลีนิควางแผนครอบครัว

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

คลีนิคฝากครรภ์

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.

Share Button